top of page

Soltech Energy

Koncernkonferens med 23 bolag

Koncernkonferens

#konferens #middag #kickoff #koncernträff

I november 2022 arrangerade WoW Event Soltech Energys koncernkonferens i Örebro.

 

Under en heldag träffades 23 bolag från Sverige, samt Holland och Spanien för att enas under en och samma flagg - Soltech Energy.  

 

Förmiddagen bestod av chefsmöten, och från lunch startade det gemensamma konferensprogrammet med ca 550 deltagare.

 

Kvällen avrundades med en bankettmiddag och fest inpå småtimmarna. Utöver ovan tillkom ett hospitalityprogram för de två utländska bolag som ankom två dagar tidigare än övriga bolag. 

Ett jättetack för era insatser i Örebro.

Jag ha aldrig fått så mycket positiv feedback, det gäller faktiskt allt och alla.

Riktigt kul!

Stefan Ölander, VD Soltech Energy

Uppdrag

Soltechs ambition är att alla personal i koncernen inklusive alla dotterbolag ska ses en gång om året eller vart ett och halvt år. 2021 ägde kick offen plats på Djurönäset, med cirka 300 personer.  

Syftet är att alla kollegor ska kunna samlas under ett tak och få en gemensamupplevelse som är både nytta och nöje tillsammans mellan de olika bolagen och branscherna.

 

Eventet ska vara en plattform för att lära känna, nätverka och minska kontaktgap mellan kollegor som sitter i olika delar av Sverige och Europa.  

Huvudprogram sker på svenska men engelsktalande grupper kommer förekomma.  

Det ska vara en dag fylld med inspiration och många möjligheter att knyta nya kontakter och mingla med varandra men också nätverka i uttalade grupper inom särskilda produkt- eller affärsområden.   

WoWs uppdrag

 • Tillsätta en anpassad projektgrupp för eventet 

 • Analysera behov/problem och skapa ett eller flera koncept för eventet 

 • Ansvara för inbjudan och i anmälningsprocessen samt viss deltagarkommunikation 

 • Vara delaktig i att utforma en välbalanserad och inspirerande agenda 

 • Boka och säkerställa konferens-, aktivitet- och eventytor 

 • Boka hotellrum 

 • Boka och säkerställa de måltider som ingår i programmet 

 • Boka och säkerställa externa talare (Soltech kommer bidra med talarförslag) 

 • Boka och säkerställa underhållning 

 • Säkerställa logistikflöden och aktiviteter 

 • Assistera talare 

 • Säkerställa grafisk paketering av eventet (eventgrafik, skyltar etc.) 

 • Föreslå och producera eventets mediemix (ex video, musik etc.) 

 • Säkerställa teknisk funktionalitet (ljud, ljus och bild) 

 • Producera och säkerställa scenografi och dekor 

 • Lämna specificerad budget och hålla godkända kostnadsramar 

 • Hålla tidsplan och leveransdatum 

 • Utvärdera eventet enligt uppgjord plan 

Koncept & innehåll

Koncept

 

Uttaget Base Camp blev en röd tråd genom hela arrangemanget med gästföreläsare som Robin Trygg, Anneli Pompe och stridspiloten Mattias.

På kvällen förvandlades Base Camp till Base Camp by night.

 

Utöver ovan bistod WoW Event med framtagning av flera digitala element så som Key Note till konferensen, Vinjettfilm, rörlig logotyp, nollor, namnbumper samt bild bildcontent till kvällens middag under flaggen Base Camp by night. 

Under dagen hade vi med oss fotografer som dokumenterade konferensen och middagen vilket resulterade i 800 stillbilder samt en eventfilm.

XXX

bottom of page